Arbeidsongeschikt, wat gebeurt er met jouw inkomen?

Weet je wat er met jouw inkomen gebeurt als je door arbeidsongeschiktheid minder of helemaal niet meer kunt werken? Het blijkt dat de meeste werknemers daarvan niet goed op de hoogte zijn.

 

Als je door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) aan het werk kunt, zijn er wettelijke regels die bepalen wat er met jouw inkomen gebeurt. Daarnaast kan het bedrijf waar je werkt regelingen getroffen hebben om jouw inkomen te beschermen. Onderzoeksbureau GfK heeft onderzocht hoe het staat met de kennis van werknemers over dit onderwerp. De resultaten waren opmerkelijk. Zo weet tweederde van de werknemers niet wat er wettelijk of in de cao geregeld is na twee jaar ziekte. Wel vertrouwen ze erop dat hun werkgever hen niet laat vallen. Maar of dat echt zo is?

 

Wettelijke regelingen
Eerst de wet. In het eerste jaar van ziekte, moet jouw werkgever jou 100 procent van jouw salaris doorbetalen. In het tweede jaar is dat 70 procent. Na die periode kom je in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit verschillende regelingen, elk met hun eigen uitkeringen. Voor welke regeling je in aanmerking komt, hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent, jouw arbeidsverleden (hoe lang je gewerkt hebt) en de vooruitzichten op herstel.

De hoogte van de WIA-uitkering is gerelateerd aan jouw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Ben je bijvoorbeeld minder dan 35 procent arbeidsongeschikt, dan krijg je geen uitkering. Ook geldt er een maximum uitkering. Als je veel verdient ga je er harder in inkomsten op achteruit.

Na verloop van tijd kom je terecht in een andere WIA-regeling. Je gaat er dan meestal verder op achteruit en de uitkering wordt soms niet langer gekoppeld aan jouw salaris, maar aan het minimumloon. Op de website van de rijksoverheid vind je hierover meer informatie.

 

Wat doet jouw werkgever?
Het risico dat je er financieel op achteruit gaat, is behoorlijk als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Daarom treffen werkgevers soms aanvullende voorzieningen om de inkomensdaling te beperken. In veel cao's is bijvoorbeeld opgenomen dat je ook in het tweede jaar van ziekte 100 procent krijgt uitbetaald. Daarnaast kan jouw werkgever voorzieningen getroffen hebben om de WIA-uitkering te verhogen. Maar zijn die regelingen er ook in jouw bedrijf?

 

Wat kun je zelf doen?
Vraag eens na welke regelingen jouw bedrijf getroffen heeft op het gebied van arbeidsongeschiktheid en neem daarna contact op met ons kantoor. Wij bespreken met jou hoe groot het inkomensrisico is en wat je zelf kunt doen om jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid op peil te houden.