Bereid je voor op brand!

In Nederland breekt er ieder jaar brand uit in 100.000 woningen. De impact daarvan op de getroffenen kan enorm zijn en de schade kan in de tonnen lopen. Aandacht voor brandpreventie blijft daarom nodig. Hoe voorkom je brand? En wat moet je doen als er toch brand ontstaat?

 

Zoals ieder jaar vinden in oktober weer de Nationale Brandpreventieweken plaats. Dit jaar is er veel aandacht voor het brandrisico bij ouderen. Ouderen zijn soms vergeetachtig, waardoor de kans op brand groter wordt. En als er eenmaal brand is, kunnen zij vaak minder snel ingrijpen en minder snel ontkomen. Omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en omdat het aantal ouderen stijgt, neemt in Nederland dit risico toe. Op de website van de nationale brandpreventieweken vindt u tips om de kans op brand bij ouderen te verkleinen.

 

Niet alleen voor ouderen, voor iedereen is het goed om te weten hoe brand voorkomen kan worden en wat je kunt doen als er toch brand uitbreekt.

 

Hoe voorkom je brand?

 • Koken 
  • Blijf bij voorkeur in de keuken als je kookt.
  • Is dit niet goed mogelijk, zet dan de kookwekker ter herinnering.
 • Roken
  • Rook nooit in bed of als je moe bent, in een luie stoel of op de bank.
  • Zorg dat jouw sigaret altijd helemaal gedoofd is na het roken.
 • Apparaten
  • Reinig het filter van de wasdroger na elke droogbeurt om risicovolle stofverzameling te voorkomen.
  • Sluit niet te veel apparaten aan op één stekkerdoos.
  • Zet apparatuur altijd uit voordat je het huis verlaat of gaat slapen.
  • Laat apparaten bij een mankement altijd goed repareren door een specialist.


Hoe grijp je snel in bij brand?

 • Reageer op de rookmelder
  • Hang verschillende rookmelders op in huis. Dit kan vaak heel eenvoudig met dubbelzijdige tape. Je hebt dan geen boor nodig.
  • Koppel de rookmelders onderling. Als er dan ergens rook is, gaan alle rookmelders af.
  • Controleer de rookmelder regelmatig en vervang de batterij tijdig.
 • Zelf blussen 
  • De meeste beginnende brandjes in huis kun je blussen met water.
  • Als er olie of vet brandt, blus dan nooit met water, want dan ontstaat een grote steekvlam. Dek in dat geval de pan af met een passende deksel.
 • Vluchtroute oefenen
  • Je hebt bij brand hoogstens 5 minuten om jouw huis te verlaten. Bedenk daarom hoe je het snelst jouw huis uit komt en leg deze vluchtroute vast.
  • Oefen de vluchtroute af en toe met jouw ogen dicht.
  • Zorg dat de vluchtroute altijd vrij is.
  • Spreek af waar jij en jouw huisgenoten buiten verzamelen.
 • Bel 112


Verzekering checken
Brand voorkomen is vooral belangrijk voor jouw eigen veiligheid. Daarnaast loopt jouw inboedel en woonhuis gevaar. De schade door brand kan enorm zijn. Neem contact op met ons om jouw inboedel- en woonhuisverzekering te laten checken op brandschade en vraag ons om advies over een passende verzekering.