Btw-plicht agrariers ook van invloed op verzekeringen

Ben je een landbouwer, tuinbouwer, bosbouwer of veehouder? Dan maakte je misschien gebruik van de landbouwregeling. Je weet waarschijnlijk wel dat deze regeling per 1 januari is vervallen. Maar weet je ook dat dat gevolgen heeft voor jouw verzekeringen?

 

Dat de landbouwregeling verdwenen is, heeft tot gevolg dat je als agrariër btw-plichtig bent. Waar je voorheen over jouw goederen en diensten geen btw hoefde af te dragen, moet dat nu wel. Daartegenover staat dat je nu bij de aanschaf van goederen en diensten de btw kunt terugvragen.

 

Verzekerd bedrag kan omlaag
Wat heeft deze belastingregel nu te maken met jouw verzekeringen? Dat zit zo. De vergoedingen die je krijgt bij schade, hangen onder meer af van het verzekerde bedrag dat je heb afgesproken. Hoe hoger het verzekerde bedrag, hoe meer zekerheid. Maar de premie die uje betaalt valt dan ook hoger uit. Bij het vaststellen van het verzekerde bedrag is de verzekeraar ervan uitgegaan, dat je de btw over de goederen die je in verband met de schade moet aanschaffen, niet kon terugvragen. In de schadevergoeding moest daarom ook het btw-bedrag worden meegenomen. Nu je de btw wel terugkrijgt van de fiscus, kan van de schadevergoeding het btw-bedrag afgetrokken worden. Omdat de schadevergoedingen lager uitvallen, kan ook het verzekerde bedrag omlaag. En daarmee wellicht ook jouw premie.

 

Berekeningen en verbeteringen
Of de afschaffing van de landbouwregeling gevolgen heeft voor jouw verzekeringen, moet zorgvuldig bekeken worden. Neem daarom contact op met ons kantoor om een afspraak te maken. Wij bespreken welke verzekerde bedragen in jouw situatie wenselijk zijn nu je de btw terug kunt krijgen. We lichten bovendien jouw polissen door om de dekking te beoordelen en adviseren je over mogelijke verbeteringen.