Jouw kind wordt 18 jaar. Wat verandert er?

Als jouw kind 18 jaar wordt, verandert er financieel en juridisch het een en ander, zowel voor jouw kind als voor jezelf. Ga eens om tafel zitten met jouw zoon (of dochter) om de nieuwe situatie te bespreken en eventueel nieuwe afspraken te maken over geld.

Wat verandert er als jouw kind 18 jaar wordt?

 

Zelfstandigheid en aansprakelijkheid
Vanaf 18 jaar mag jouw kind:

  • autorijden (als hij een rijbewijs heeft)
  • stemmen
  • alcohol en sigaretten kopen
  • contracten en overeenkomsten afsluiten (bijvoorbeeld een telefoonabonnement)
  • rood staan of een lening afsluiten
  • een casino bezoeken
  • trouwen

Jouw kind is bovendien zelf verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen die hij of zij aangaat. Jij bent niet aansprakelijk voor zijn boetes, betalingsachterstanden, schulden en dergelijke.

 

Zorgverzekering
Vanaf zijn 18e is jouw kind verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Dit moet in de maand na zijn 18de verjaardag geregeld zijn. Vindt hij het lastig om een keuze te maken? Als jouw kind met ons kantoor contact opneemt, gaan wij graag na welke verzekering bij hem past, of een aanvullende verzekering iets voor hem is en welk eigen risico hij het beste kan kiezen. Laat jouw kind ook zorgtoeslag aanvragen. Daarvoor heeft hij DigID nodig. Dankzij de zorgtoeslag is jouw kind maandelijks veel minder kwijt aan zorgkosten.

 

Onderhoudsplicht
Als ouder heb je een onderhoudsplicht  tegenover jouw kind: je moet bijdragen in de kosten voor verzorging, levensonderhoud en studie. Hoe ver die onderhoudsplicht gaat, hangt af van de leeftijd van het kind en zijn behoeftigheid, dat wil zeggen de mate waarin hij zelf in zijn onderhoud kan voorzien.


Tot 18 jaar: je hebt een onderhoudsplicht ongeacht de vraag of jouw kind zelf in zijn onderhoud kan voorzien. 
18 - 21 jaar: je hebt een onderhoudsplicht. Als jouw kind zelf over inkomsten beschikt, bepaalt dit wel de omvang van zijn behoeftigheid. Jouw bijdrage kan dus wettelijk gezien lager uitvallen.
21 jaar en ouder: je hebt alleen een onderhoudsplicht als jouw kind niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld omdat hij studeert of een heel laag inkomen heeft.

 

Toeslagen vervallen voor jou
Mede dankzij kinderbijslag, kindgebonden budget en eventueel kinderalimentatie kun je de kosten voor levensonderhoud en studie van jouw kind betalen. Maar deze bronnen van inkomsten vallen voor jou weg zodra jouw kind 18 jaar wordt. Omgekeerd kan jouw kind vanaf dat moment een beroep doen op verschillende regelingen:

  • Is er recht op kinderalimentatie, dan kan jouw zoon of dochter dat rechtstreeks ontvangen.
  • Zit jouw kind op de middelbare school, dan krijgt hij vanaf het eerste kwartaal na zijn 18e verjaardag een tegemoetkoming voor scholieren. Dit moet hij tijdig aanvragen bij DUO. En als jouw inkomen laag is, is er nog een aanvullende toelage mogelijk.
  • Studeert jouw kind, dan kan hij bij DUO geld lenen voor zijn studie. Is jouw inkomen laag, dan kan hij een aanvullende beurs krijgen.

De nieuwe situatie is een mooie gelegenheid om opnieuw te gaan praten over wat jij betaalt en welke kosten jouw kind vanaf zijn 18e zelf gaat betalen.