Nieuwe regels schadevrije jaren

Autoverzekeringen onderling vergelijken was altijd lastig omdat je niet zomaar wist hoe verzekeraars afzonderlijk met schadevrije jaren omgingen. Aan die onzekerheid is een einde gekomen. Per 1 januari werken alle autoverzekeraars met dezelfde schadevrije jaren tabel.

 

Autoverzekeraars gebruiken een zogenoemde bonus/malus-ladder om jouw schadevrije jaren en de daarbij behorende premie weer te geven. Hoe langer je schadevrij rijdt, hoe hoger de trede die je inneemt op de ladder. En hoe hoger de trede die je inneemt, hoe hoger jouw no-claimkorting op de premie van de autoverzekering. Op het moment dat je wel schade claimt, gaat u terug op de ladder.

 

Verschillen tussen verzekeraars
Tot 1 januari 2016 bepaalde iedere verzekeraar zelf hoeveel treden hun eigen bonus/malusladder had en hoeveel treden je terugviel bij schade. Bij sommige verzekeraars had je al snel de top van de bonus/malusladder bereikt en bleef je altijd op die laatste trede staan, ook al reed je nog jaren schadevrij. Maar het kon ook zijn dat een verzekeraar je uit commerciële motieven hoger op de bonus/malusladder zette. Het leek dan alsof je meer schadevrije jaren had en je kreeg meer korting. Een no-claimbeschermer had hetzelfde effect. Maar als je overstapte naar een andere autoverzekeraar, keek die voor het berekenen van de premie alleen naar de jaren dat je daadwerkelijk geen schade had geclaimd.

 

Een methode voor alle verzekeraars
Dat iedere autoverzekeraar zijn eigen bonus/malussysteem had, zorgde voor veel vragen en klachten. Onwenselijk vond de verzekeringsbranche. Sinds 1 januari 2016 worden daarom de schadevrije jaren door alle verzekeraars op een gelijke manier berekend. Ook moeten verzekeraars sinds 1 januari allemaal tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Het staat dus altijd vast waar je staat op de bonus/malusladder en hoeveel treden je terugvalt bij schade. Maar elke verzekeraar mag nog wel zijn eigen kortingstabel hanteren. Zij bepalen zelf hoeveel no-claimkorting je krijgt per aantal schadevrije jaren, en hoe de korting op de premie uitvalt als je schade claimt.

 

Opnieuw autoverzekering bekijken
Omdat de kortingen per aantal schadevrije jaren van verzekeraar tot verzekeraar flink verschillen, is het verstandig opnieuw naar jouw autoverzekering te kijken. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij gaan na welke autoverzekering voor jou het best betaalbaar is en een dekking heeft die past bij jouw auto en jouw wensen.