Risicobeheersing steeds complexer

Bedrijfsrisico's kunnen niet altijd los van elkaar gezien worden. Om risico's goed te beheersen is daarom een integrale aanpak nodig waarbij zowel risicomanagers als bestuurders betrokken zijn.

 

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Global Risk Management Survey van Aon, waarvoor meer dan 1.400 medewerkers van organisaties uit 70 landen zijn ondervraagd. Volgens het onderzoek zijn reputatie- en merkschade voor vrijwel alle regio's en bedrijfstakken wereldwijd het belangrijkste bedrijfsrisico. Reputatieschade wordt ook wel 'the risk of risks' genoemd omdat het sterk samenhangt met andere risico's. Zo houden cybercriminaliteit, onderbreking van de bedrijfsvoering, fysieke schade en gebrekkige innovatie allemaal verband met reputatierisico's. Het is dan ook niet vreemd dat al deze risico's in de top 10 staan. 

Top 10 van bedrijfsrisico's 2015

  1. Reputatie- en merkschade
  2. Economische neergang
  3. Veranderingen in wet- en regelgeving
  4. Toenemende concurrentie
  5. Onvermogen aantrekken
  6. Gebrekkige innovatie
  7. Onderbreking van de bedrijfsvoering
  8. Wettelijke aansprakelijkheid
  9. Cyberrisico's
  10. Fysieke schade


Integraal beleid
De onderlinge verbondenheid van risico's maakt risicobeheersing steeds complexer. Het is van groot belang om risico's in een breder verband te zien en een integraal risicomanagementbeleid toe te passen. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verschillende visies in de organisatie. Risicomanagers verschillen bijvoorbeeld nogal van bestuurders in de perceptie van de risico's. Zij maken zich vooral zorgen om risico's die verband houden met aansprakelijkheid, zoals cyberrisico, fysieke schade en wettelijke aansprakelijkheid. Bestuurders zijn juist bang voor financiële en economische risico's zoals het prijsrisico van grondstoffen, economische neergang en falende technologie.

 

Scenario's
Om als organisatie goed op incidenten voorbereid te zijn, is het volgens het rapport zaak om in scenario's te denken en na te gaan wat er dan precies in het bedrijf gebeurt. Welke schade treedt op en hoe groot is de impact daarvan op de strategische doelstellingen? Die analyse is de basis voor een pakket aan maatregelen waarin zowel preventie als verzekeringen zijn opgenomen.

 

Inventarisatie en advies
Wil je jouw bedrijfsrisico's in kaart brengen en met ons praten over de manier waarop je deze het beste kunt managen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij inventariseren de bedrijfsrisico's, bespreken met jou mogelijke oplossingen en adviseren jou over de beste aanbieders van verzekeringsproducten.