Scooter uitlenen. Wat gebeurt er bij schade?

Je bent zo aardig jouw scooter af en toe uit te lenen. Maar dan veroorzaakt de lener bij het rijden schade. Wie draait in dat geval op voor de kosten: jij of degene die jouw voertuig heeft geleend? En op welke verzekering kan dan een beroep gedaan worden?

 

Jouw buurmeisje heeft haar brommerrijbewijs en wil graag een ritje maken op jouw scooter. Niks mis mee toch? Eh, nou.. wél als er door haar schuld tijdens de rit schade ontstaat. De scooterverzekering is op dat moment wel geldig, maar de kans is groot dat de financiele consequenties voor jou zijn!

 

Jongere lener, hoger risico
Als niet jij de scooter bestuurde, maar een jonger iemand, doen de meeste verzekeraars moeilijk. Soms is dat zo als de bestuurder jonger is dan 24 jaar, maar het kan ook zijn dat de dekking al minder is als de bestuurder in een lagere leeftijdsklasse valt dan jou. Meestal heb je in dat geval een veel hoger eigen risico. Bij de ZLM is het bijvoorbeeld zo dat de eerste € 3.000,00 van het uitgekeerde bedrag op de verzekeringnemer wordt verhaald. Kun je dat bedrag zomaar betalen? Na de schade passen verzekeraars bovendien de polis aan. Hiermee sluiten zij jongere bestuurders in de toekomst helemaal uit van dekking of ga je een (veel hogere) premie betalen die hoort bij de jongst mogelijke bestuurder. Daarnaast heeft deze schade ook gevolgen voor jouw schadevrije jaren als verzekeringenemer! 

 

Aansprakelijkheidsverzekering?
Kan degene die jouw scooter geleend heeft deze kosten niet verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)? Het gaat immers om schade die onbedoeld veroorzaakt is. Helaas. De AVP keert niet uit bij schade door een motorvoertuig. Moet de lener dan de kosten uit eigen zak betalen? Je kan daarop aandringen, maar juridisch gezien is hij niet verplicht jou te compenseren. Alleen als je afspraken daarover heb vastgelegd, maak je kans dat je een vergoeding kunt afdwingen.

 

Verzekeringsadvies
Als je jouw scooter uitleent, maak dan vooraf afspraken over de kosten na een schade en leg die vast op papier. Betreft het een jongere bestuurder dan jezelf, geef dit dan aan ons door, zodat wij de polis hierop kunnen aanpassen. Zo voorkom je een hoop ellende bij schade.