Werkgerelateerde schade blijkt een ruim begrip

Als een van jouw werknemers blijvend letsel oploopt of overlijdt door een ongeval op het werk, ben je als werkgever aansprakelijk. Maar steeds vaker blijken werkgevers ook op te draaien voor schade die op het eerste gezicht niet werkgerelateerd lijkt.

 

In 2014 ontving de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken ruim 3,5 duizend meldingen van een ernstig bedrijfsongeval. Van een ernstig ongeval is sprake als het slachtoffer wordt opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling. Minstens 500 mensen liepen in dat jaar blijvend letsel op en zeker 77 mensen kwamen om het leven tijdens het uitvoeren van hun werk. In de cijfers zijn de lichte arbeidsongevallen niet meegerekend. Die leiden misschien niet tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, maar soms wel tot ziekteverzuim. Onveilige werkomstandigheden kunnen dus leiden tot hogere verzuimcijfers en flinke schadeclaims.

 

Goed werkgeverschap
Maar niet alleen de veiligheid op de werkvloer is tegenwoordig een punt van aandacht voor de werkgever. Stel, een van jouw werknemers gaat voor jouw bedrijf naar een congres in het buitenland. Hij neemt een taxi van het hotel naar de congreszaal. Door onvoorzichtigheid van de taxichauffeur botst de auto frontaal tegen een vrachtwagen. Jouw werknemer loopt blijvend letsel op en raakt langdurig arbeidsongeschikt. Ben je dan aansprakelijk voor de schade? Nee, toch? Je kon immers niet voorkomen dat de taxichauffeur brokken maakte. Toch kan een rechter jou in het kader van 'goed werkgeverschap' wel aanspreken op deze werkgerelateerde schade. Die claim kan hoog oplopen, want jouw medewerker lijdt ernstig inkomensverlies. Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt dan echter lang niet altijd een goede dekking.

 

Meer risico's
Je krijgt als werkgever steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van werkgerelateerde schade. Dat betekent een toename van het risico van aansprakelijkheid. Neem contact op met ons kantoor als je wil weten hoe je dat risico het best verzekert. We bespreken bovendien met jou hoe je de inkomensdaling van jouw arbeidsongeschikte werknemer na een ongeval kunt beperken en welke verzuimverzekering geschikt is voor jouw bedrijf.