Digitale gijzeling treft 6.000 ondernemers

In 2021 werden ruim zesduizend bedrijven slachtoffer van gijzelsoftware. Dat blijkt uit de Cybersecuritymonitor van het CBS. Gijzeling is slechts een van de vormen van cybercriminaliteit, maar wel een met grote gevolgen. Zorg voor digitale veiligheid als je uit de problemen wilt blijven. Wij als tussenpersoon kunnen jou daarbij helpen.

Bij een aanval met gijzelsoftware worden de ICT-systemen van jouw bedrijf geïnfecteerd met een computerprogramma dat de gegevens in het systeem versleutelt. Je kunt niet meer bij e-mails, bestanden en er komen geen nieuwe opdrachten meer binnen. Je organisatie ligt stil. De gijzelnemer dreigt bovendien de documenten te vernietigen of te lekken. Door losgeld (ransom) te betalen, kun je de versleuteling laten opheffen.
Losgeld helft van jaaromzet
Verhoudingsgewijs zijn grote bedrijven vaker het slachtoffer van gijzelsoftware dan kleine. Van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen kreeg 4 procent in 2021 te maken met datagijzeling, tegen 0,5 procent van de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen en 0,3 procent van de zzp’ers. Het lijkt een klein percentage, maar het gaat toch om 4.000 zzp’ers. Kleinere bedrijven en zzp’ers worden vaak het slachtoffer omdat ze minder kennis in huis hebben en minder vaak digitale beveiligingsmaatregelen treffen. Toch zijn aanvallen op kleine ondernemers vrijwel altijd onsuccesvol. De losgeldsom bedraagt namelijk vaak meer dan de helft van de jaaromzet. Een zzp’er kan dat niet betalen en zal eerder zijn laptop weggooien en opnieuw beginnen. Voor grotere bedrijven is het een ander verhaal.
Cybercrime voorkomen
Cybercriminaliteit blijkt voor bedrijven het risico te zijn met de meeste impact. Het is daarom echt belangrijk om aandacht te besteden aan online veilig werken. Doe om te beginnen de basisscan cyberweerbaarheid van het Digital Trust Center (DTC) voor tips over het verbeteren van jouw beveiliging. En neem contact op met ons kantoor om de voordelen van een cyberverzekering te bespreken. Want verzekeraars helpen je graag om uw digitale veiligheid te vergroten. Zij bieden bijvoorbeeld verschillende preventiediensten aan zoals een cybertraining voor alle medewerkers of het gratis gebruik van een cyberscan.

 

Vergoedingen en ondersteuning

Mocht jouw bedrijf desondanks toch getroffen worden, dan kun je met een cyberverzekering rekenen op technische en juridische ondersteuning. Je schade wordt hersteld en je bedrijf kan weer draaien. De kosten die ontstaan door de inbreuk op je systemen, een datalek of online afpersing, worden vergoed. Ook de kosten voor herstel van de cyberschade, eventuele boetes en bedrijfsschade kunnen onder de verzekering vallen. Verder is vaak aansprakelijkheid afgedekt, voor het geval dat er door de aanval schade is ontstaan bij anderen. En ten slotte dekt een cyberverzekering de kosten die komen kijken bij imagoschade. Je kunt dan bijvoorbeeld een specialist inschakelen om je te helpen bij crisismanagement en reputatieherstel.