Klachten

Dagelijks doen wij onze best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat je ergens ontevreden over bent. Is dit het geval, dan horen wij dit graag.

 

In eerste instantie neem je contact op met de medewerker die je heb gesproken of waarvan je een brief heb gekregen. Het is onze ervaring dat na dit contact de onvrede vaak is weggenomen.

 

Klacht indienen

Een enkele keer lukt dit niet. Dan kan je een klacht indienen. Hiervoor kan je een brief of mail sturen aan Wim Kok, onze directeur. Het is fijn om naast de klacht ook te weten wanneer het probleem in jouw ogen is opgelost.

 

DON Risicobeheer

t.a.v. de directie

Karreveld 2A

4371 GA Koudekerke

 

Het KiFiD

Je ontvangt binnen twee weken een inhoudelijke reactie op jouw klacht. Vind je dat wij het probleem niet naar tevredenheid hebben opgelost, dan kan je het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Consumenten kunnen de klacht voorleggen aan het KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit moet wel binnen drie maanden na onze inhoudelijke reactie op jouw klacht.

 

KiFiD

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

0900 - 3552238

www.kifid.nl

info@kifid.nl

 

 


 

 

Wim Kok

Directeur

w.kok@donrisicobeheer.nl

06 - 53173732