Risicoanalyse

Innoveren, investeren en in nieuwe markten stappen. Risico durven nemen hangt nauw samen met jouw kwaliteiten als ondernemer. Deze zijn dan ook voor een groot deel bepalend voor het slagen van jouw onderneming. Wat hier zeker ook aan bijdraagt is goede risicoanalyse. Dat klinkt als een duur woord, maar het komt er op neer dat je goed inzicht hebt in alle mogelijke gevaren, je bewust bent van de gevolgen en hoe je deze kan beheersen of uitsluiten.

 

Stap 1

Welke risico’s loopt jouw onderneming? Je snapt dat dit een heel specifieke vraag is. Is jouw bedrijf al niet uniek, dan bent u dat wel als ondernemer. Ons eerste doel is om jouw onderneming te leren kennen, zodat wij samen met jou kunnen bepalen welke mogelijke risico’s het bedrijf loopt. We kijken naar interne factoren als de rechtsvorm, bedrijfshuisvesting, productieproces en personeel. Maar ook naar de minder of niet beheersbare externe risico’s als klanten, leveranciers en politieke wet- en regelgeving.

 

Stap 2

Wat zijn de gevolgen als een bepaald risico zich voordoet? Je kan hierbij denken aan directe gevolgen als het niet kunnen werken door ziekte of het verliezen van de bedrijfshuisvesting door brand. Maar vaak is er ook sprake van gevolgschade, zoals het niet na kunnen komen van verplichtingen, misgelopen omzet en imagoschade. Als ondernemer weet je dat dit soort gevolgen cruciaal kunnen zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Het is dus zaak om mogelijke gevaren niet te bagatelliseren door te stellen dat ‘het wel mee zal vallen’ of ‘we het dan wel zien’.

 

Stap 3

Hoe maak je risico’s beheersbaar? En zijn bepaalde risico’s uit te sluiten? Tot een bepaald niveau kan jouw onderneming risico’s best zelf dragen. Maar voor daarboven moet een oplossing komen, zoals het overdragen van het risico aan een verzekeraar. Ook kun je met (eenvoudige) preventieve maatregelen de kans op risico’s als brand, diefstal of ziekte al flink verminderen of zelfs vermijden. Op basis van de eerste twee stappen kunnen wij je gericht oplossingen aanreiken. Oplossingen die realistisch en realiseerbaar zijn.

 

Ons kantoor profileert zich al vele jaren als een specialist in bedrijfszekerheid. Onze naam verwijst daar zelfs naar. Wij ondersteunen je dan ook graag om de risico’s binnen jouw onderneming de baas te zijn!