Aanvullend pensioen

Je pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu al over jouw pensioen na te denken. Per 1 januari 2015 zijn de belastingregels voor pensioenopbouw gewijzigd. Het pensioen wat we via de werkgever mogen opbouwen is met gemiddeld 12% per jaar gedaald!

 

Deze maatregel heeft verstrekkende financiële gevolgen voor het op te bouwen ouderdomspensioen, maar de terugval voor het nabestaandenpensioen heeft nog veel meer impact. Wij maken ons ernstig zorgen over de situatie die per 1 januari 2015 is ontstaan. Werknemers realiseren zich de veranderde wetgeving niet of nauwelijks. Dit kan in sommige gezinnen tot financiële drama’s leiden.

 

Wat je een goed pensioen vindt, bepaal je zelf. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat je jouw gewenste pensioen daadwerkelijk realiseert. Gelukkig stelt de overheid ons nog steeds in staat om zelf te sparen voor een aanvulling op ons pensioen. Of dit fiscaal voordeel oplevert hangt af van de fiscale ruimte die je hebt.  Deze  ruimte wordt jaarruimte genoemd. Naast de jaarruimte mag je ook gebruik maken van de reserveringsruimte. Eigenlijk is dit niets meer dan jouw niet benutte jaarruimte over de voorgaande zeven jaren. In de belastingaangifte over 2014/15 mag je voor wat betreft de lijfrenteaftrek, teruggaan naar het jaar 2008. Benut je dat jaar niet dan ben je dat definitief kwijt.

 

Als gevolg van de verlaging van de pensioenopbouw is de mogelijkheid om fiscaal gunstig te sparen voor later ook minder geworden. Deze trend zet zich in 2016 verder voort. In onderstaand praktijkvoorbeeld worden de gevolgen van deze versobering helder.


Een man van 45 jaar heeft over 2012 een inkomen van € 45.000. Zijn pensioenaangroei (de factor A) bij het ABP bedraagt over 2012 € 586. In 2013 bedroeg zijn jaarruimte: 17% * (€ 45.000 - € 11.829) – 7,5* € 586 = € 1244.

In dat jaar kon hij dus € 1244 fiscaal gunstig sparen als aanvulling op zijn pensioen. Zijn belastingvoordeel over dat jaar bedroeg € 523.
In 2015 is zijn inkomen gestegen naar € 46.200. Zijn pensioenaangroei (de factor A) bij het ABP  in 2015 kwam uit op € 628. Zijn jaarruimte in 2016 bedraagt:  13,8% x (€ 46.200 - € 11.996) – 6,5 x € 628 x 37/40 = € 945.
In 2016 kan hij dus maar € 945 fiscaal gunstig sparen als aanvulling op zijn pensioen. Zijn belastingvoordeel is slechts € 381. Dit is een verlaging van ruim 27%.


Nu is dus het moment om jouw niet benutte jaarruimte over de periode 2008-2014 in kaart te brengen aangezien de meeste voorgaande jaren nog tegen het hogere opbouwpercentage mogen worden berekend. Je kunt zelf jouw jaarruimte berekenen door op onderstaande knop te klikken.

Persoonlijk financieel advies kan zeker in deze tijd het verschil maken. Financiële planning biedt u grip en overzicht op financieel en fiscaal gebied. Een financieel advies van Don Risicobeheer geeft  weer welke fiscale mogelijkheden er zijn.  Daarnaast maken wij eventuele tekorten inzichtelijk. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing om ervoor te zorgen dat u een gezonde financiële toekomst tegemoet kunt zien.