Kwaliteitswaarborgen

Wij streven ernaar jou als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij borgen deze kwaliteit door aansluiting bij diverse instanties, waaronder:

 

De afkorting RMiA staat voor Registermakelaar in Assurantiën. Iedere

makelaar in assurantiën die de titel registermakelaar in assurantiën

(RMiA) draagt, heeft zich bewezen in gedrag en vakbekwaamheid

op een niveau dat ver boven de wettelijke eisen ligt.


De RMiA is professioneel en onafhankelijk en onderwerpt zich 
aan

strenge eisen met het doel je te voorzien van een passend 

verzekeringsadvies. De RMiA is niet alleen jouw adviseur, maar ook

zakenpartner en gesprekspartner als het aankomt op het adviesproces,

de analyse, het afsluiten van de verzekering en het afwikkelen van

schadeclaims.


 

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

(NVGA) behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven

in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. De NVGA stelt hoge

eisen aan haar leden waar het gaat om integriteit en professionaliteit.

Zij streeft naar openheid en transparantie.


 

Wij proberen jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter

voorkomen dat je een klacht hebt over onze dienstverlening. Komen wij

er samen niet uit, dan kun je jouw klacht bij het Kifid neerleggen. 

 

Kifid is een onafhankelijke klachteninstelling die bemiddelt in

geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Meer informatie is op de website van het Kifid te vinden.


 

Wij zijn in het bezit van het keurmerk Erkend Financieel Adviseur.  Deze

erkenning is persoonsgebonden en geeft jou als consument de waarborg 

van een deskundige financieel adviseur. 

 

Bij een Erkend Financieel Adviseur ben jij verzekerd van financieel advies

van hoge kwaliteit. De kennis van jouw adviseur is altijd up-to-date. Alle

Erkend adviseurs zijn ervaren, hebben geldige wettelijke diploma’s, 

volgen jaarlijks verplichte opleidingen en moeten voldoen aan strenge

gedragsregels.


 

Wij zijn ook in het bezit van het keurmerk Financieel Adviseur Duurzaam

Wonen.

 

Wij vinden het vanzelfsprekend, mede door de hoge energiekosten, om

duurzaamheid met jou te bespreken. Dit uiteraard in het licht van de

financiering hiervan.