Kwaliteitswaarborgen

Wij streven ernaar jou als klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij borgen deze kwaliteit door aansluiting bij diverse instanties, waaronder:

 

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven

(NVGA) behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven

in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. De NVGA stelt hoge

eisen aan haar leden waar het gaat om integriteit en professionaliteit.

Zij streeft naar openheid en transparantie.


 

Wij proberen jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter

voorkomen dat je een klacht hebt over onze dienstverlening. Komen

wij er samen niet uit, dan kun je jouw klacht bij het Kifid neerleggen. 

Kifid is een onafhankelijke klachteninstelling die bemiddelt in

geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Meer informatie is op de website van het Kifid te vinden.


 

Wij zijn in het bezit van het keurmerk Erkend Hypotheekadviseur. 

Deze erkenning is persoonsgebonden en geeft jou als consument de

waarborg van een deskundige hypotheekadviseur. 


 

De NVHP bewaakt het kwaliteitslabel 'Erkend Hypothecair Planner, EHP'.

Dit label wordt gevoerd door hypotheekadviseurs op HBO-niveau die de

opleiding EHP met goed gevolg hebben afgerond. Zij hebben aan de

vereniging laten zien dat zij ervaren en deskundig zijn in het geven van

adviezen op het gebied van hypothecaire planning.

Zij houden deze kennis jaarlijks op peil d.m.v. PE-opleidingen.