Risico’s nooit 100% uit te sluiten

Nogal wat ondernemers zien risicomanagement als een ingewikkelde en dure aangelegenheid, dat uiteindelijk toch weinig oplevert. Hoe kan je risicobeheer vereenvoudigen en kiezen welke maatregelen je treft?

 

Risicomanagement kan tot een zeer complex dossier leiden met talloze categorieën, weer onderverdeeld in klassen. Onoverzichtelijk en lastig om iets mee te doen. Hoe houd je het simpeler en kom je uit bij de essentie? Begin met een goede definitie van de term risico. In wezen is een risico een onzekere gebeurtenis of situatie die gevolgen heeft voor het behalen van je bedrijfsdoelen. Het mogelijke risico zelf is geen dus probleem, dat is pas het geval als het risico daadwerkelijk optreedt. Door je in je risicomanagement te richten op de risico’s en niet op de al manifeste problemen, voer je al een vereenvoudiging door. De vraag is dan hoe je met die risico’s omgaat.

 

Omgaan met risico’s
Als een risico gevolgen heeft voor het behalen van je bedrijfsdoelen, is een eerste goede stap om te bepalen wat die doelen zijn. Wat heb je nodig om ze te bereiken, welke gebeurtenissen of situaties kunnen roet in het eten gooien en hoe groot zijn die risico’s? Als dat in kaart gebracht is, is de volgende stap beslissen of en welke beheersmaatregelen je treft. Zorg ervoor dat die plannen ook echt worden uitgevoerd én – minstens zo belangrijk – dat je het effect van de maatregelen regelmatig evalueert. Dan is de cirkel weer rond want met de resultaten van de evaluatie kunt je je risicomanagement weer verbeteren.

 

Risico’s zijn ook kansen
Niemand kan met 100% zekerheid voorspellen wat de kans is dat een risicovolle situatie zich voordoet en wat dan de gevolgen zijn. En je kan ook niet altijd met alle mogelijkheden rekening houden. Het is dan ook een illusie dat je bedrijf met goed risicomanagement geen enkel risico meer loopt. Aan de andere kant kan een risico ook kansen voor je bedrijf bieden en zo leiden tot betere resultaten. Dan is risicomanagement een kwestie van omgaan met onzekerheden en je bewust zijn van de mogelijke negatieve én positieve gevolgen voor je bedrijf.

 

Wij denken met je mee
Een van de manieren om risico’s te beheersen is het afsluiten van de juiste verzekeringen. Wij zijn dan ook graag je partner in risicomanagement. We denken met je mee over welke risico’s je bedrijf kent, wat de gevolgen zijn voor je doelen en welke (verzekerings)oplossingen passend zijn. Daarnaast houden we een vinger aan de pols door regelmatig te checken of de producten nog geschikt zijn en of je risico’s veranderd zijn. Neem voor een goed gesprek over risicomanagement contact op met DON Risicobeheer.